ВИПУСКНА ЦИКЛОВА КОМІСІЯ
«Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів»

 

    Основною метою, над якою працюють викладачі комісії - підвищення якості знань студентів при вивченні фахових дисциплін, удосконалення методичного забезпечення лабораторно-практичних занять.
Циклова комісія проводить фахову підготовку студентів, широко впроваджуючи у курсове і дипломне проектування використання комп’ютерної техніки.
Викладачі циклової комісії використовують сучасні інформаційні технології та обчислювальну техніку.
Робота циклової комісії спрямована на формування у студентської молоді фахового підходу до спеціальності, професійних знань і вмінь.

Склад циклової комісії:

Безгодкова Людмила Валеріївна, викладач вищої категорії, старший викладач, має дві вищі освіти інженер-викладач та магістр з управління ВНЗ,педагогічний стаж 11 років.

Гадяцький Юрій Іванович, викладач вищої категорії, освіта за фахом – інженер механік, педагогічний стаж 32 років
Солдатенко Віктор Михайлович, викладач вищої категорії, старший викладач, має дві вищі освіти: інженер електронної техніки і викладач університетів та ВНЗ, педагогічний стаж 17 років.
Коновалова Катерина Олександрівна, викладач вищої категорії, старший викладач, має дві вищі освіти: інженер-організатор виробництва  та магістр з управління ВНЗ, педагогічний стаж 17 років.
Мішустін Борис Вікторович, майстер виробничого навчання, освіта за фахом – технік-технолог, педагогічний стаж 34 роки.

Панова Любов Анатоліївна, викладач першої категорії, освіта за фахом - інженер-педагог. Викладає: «Інженерна графіка», «Комп’ютерна графіка», «Сертифікація виробів машинобудування», «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», «Основи стандартизації, метрології та якості продукції», «Інженерна та комп’ютерна графіка».

Толстая Аліна Володимирівна, викладач, освіта за фахом - магістр "Викладач дисциплін в галузі комп'ютерних систем та комунікацій". Викладає: "Інформатика" та "Комп'ютерна техніка та програмування".

 

Ксензик Олексій Володимирович, завідувач лабораторією, освіта за фахом - інженер-педагог-дослідник.

 

Битік Анатолій Григорович, майстер виробничого навчання, освіта за фахом - інженер-механік.

 

Червяк Ольга Василівна, методист, освіта за фахом - економіст та магістр з управління ВНЗ, педагогічний стаж 6 років.

Очолює циклову комісію Безгодкова Л.В.

    Навчально-матеріальна база циклової комісії повністю відповідає вимогам навчальних планів і програм. Для забезпечення навчального процесу циклова комісія має в наявності лабораторію «Верстатів з ЧПУ та РТК», лабораторію «Мікропроцесорної техніки», лабораторію «Систем управління електроприводами», механічну майстерню, комп’ютерний клас, який окрім навчання використовується для курсового та дипломного проектування, ряд навчальних кабінетів та інше обладнання.

    У навчальному процесі використовуються макети та моделі, виготовлені студентами на заняттях гуртків технічної творчості. У лабораторіях і кабінетах наявні описи лабораторних та практичних робіт, технологічні карти, довідкова й методична література, технічні засоби навчання, наочні посібники та стенди.
    Підтримується робота з оновлення й поповнення матеріально-технічної бази.
У читальному залі студенти мають безкоштовний доступ до мережі Internet.
    Цикловою комісією налагоджені зв’язки з машинобудівними підприємствами міста, на яких студенти проходять практичне навчання.
    Викладачі комісії ретельно вивчають сучасні тенденції розвитку машинобудівної галузі, враховуючи потреби виробництва.
    Під час курсового і дипломного проектування викладачі комісії сприяють всебічному розвитку технічного потенціалу студентів.
    Викладачі циклової комісії постійно працюють над удосконаленням своєї професійної майстерності, запроваджують в навчальний процес інноваційні технології, САПР.

 

You are here: Home Циклові Інженерна механіка