Циклова комісія “ Виробництво електричних машин і апаратів та обслуговування і ремонту електропобутової техніки”

 


Керівництво цикловою комісією здійснює голова циклової комісії

Цирдя Валерій Федорович – викладач вищої категорії.

Викладає: “ Основи електроніки“,

“ Основи автоматизації виробництва“, “Промислова  електроніка та мікропроцесорна техніка“,

“Електричні апарати “.

8d8e44fa1aab6b26206619eb588488bd

Навчально-методична робота циклової комісії тісно пов'язана з виробничими об'єднаннями ЗАТ “Укрелектромаш” ХЕЛЗ, ВАТ “Електроважмаш”, ВАТ “Електромашина” та іншими підприємствами регіону.

Основним замовником кадрів є ВАТ “Електроважмаш”, який є флагманом електротехнічної галузі на теренах України і за кордоном.

Випускники спеціальностей “Виробництво електричних машин і апаратів” та  “Обслуговування і ремонт електропобутової техніки” займають ключові посади на підприємствах і фірмах міста Харкова.

Рівень знань, отриманих під час навчання, дозволяє нашим спеціалістам працювати також і в сферах далеких від профілюючої спеціальності.

Зв'язки з виробництвом

Циклова комісія активно підтримує контакти з профільними підприємствами, слідкує за їх потребами у кадрах. Протягом навчання студенти проходять виробничу практику на підприємстві за своєю спеціальністю.

 Кадровий склад комісії

EM i A ta EPT2


Медведєв Юрій Олександрович

викладач вищої категорії, старший викладач.

Викладає:

“ Електричні апарати та машини електропобутової техніки “, ”Розрахунки електричних машин малої потужності “, “Електричні машини “,” Основи проектування електричних машин“, “Спеціальні електричні машини .“

EM i A ta EPT4

Колотухін Віталій Андріанович

викладач І категорії.

Викладає:  “Електричні апарати “, “Проектування електромеханічних виробів“.

Мартинець Тетяна Вікторівна – викладач вищої категорії, старший викладач.

Викладає: "Технічна механіка"

EM i A ta EPT6

Бєлікова Олена Віталіївна

викладач ІІ категорії.

Викладає: ТОЕ, “ Електричні машини.“

EM i A ta EPT8

Кіктенко Вячеслав Євгенійович

завідувач лабораторією,

 викладач вищої категорії.

Викладає:   “Електропобутова техніка“.

Дмитрук Аліна Іванівна – спеціаліст

Викладає:  “Електричні машини”.

 

 

Величко Ірина Павлівна – спеціаліст

Викладає:   “Електричні вимірювання“.

 

 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

EM i A ta EPT9sm EM i A ta EPT10

 Лекційні  аудиторії з профільних дисциплін

EM i A ta EPT11 EM i A ta EPT12

Комп'ютерні кабінети інформатики та САПР

ЛАБОРАТОРІЇ

EM i A ta EPT13sm EM i A ta EPT14
Лабораторія ТОЕ  Лабораторія електричного приводу

Галузеві лабораторії

EM i A ta EPT15sm EM i A ta EPT16
 Лабораторія електричних машин      Лабораторія технології обслуговування та ремонту електропобутової техніки

 МАЙСТЕРНІ

EM i A ta EPT17

 

EM i A ta EPT18

 

 Механічної обробки
 Електромонтажна

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.05070201

 «Виробництво електричних машин і апаратів»

 КВАЛІФІКАЦІЯ:  електромеханік;                   

освітній рівень: молодший спеціаліст;                                                                                     

предметна галузь діяльності:

Проектування виробів та технологічна підготовка виробництва електричних машин, електричних апаратів, електричних побутових приладів.

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за  ДК 009: 2005: Національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженого і введеного в дію наказом Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. № 375

Вид  економічної діяльності:

 

Виробництво машин та устаткування

Виробництво машин та устаткування

Виробництво побутових приладів

Виробництво електричних побутових приладів

Виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування

Виробництво електричних машин та устаткування

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів

Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури

Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури

Виробництво ізольованого проводу та кабелю

Виробництво ізольованого проводу та кабелю

Виробництво гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первинних елементів)Виробництво гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первинних елементів)

Виробництво електричних ламп та освітлювального устаткування

Виробництво електричних ламп та освітлювального устаткування

Виробництво іншого електричного устаткування

Виробництво електричного устаткування для двигунів і  транспортних засобів

Виробництво іншого електричного устаткування, н.в.і.ч.

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2005

Національним класифікатором України «Класифікатором професій»:

3113   Технічні фахівці-електрики;

3115   Технічні фахівці-механіки;

3119   Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки.

Може займати первинні посади:

електромеханік;

електромеханік дільниці;

технік з автоматизації виробничих процесів;

технік з експлуатації та ремонту устаткування;

технік-конструктор;

технік з налагодження та випробувань;

технік з нормування праці;

технік-технолог.

Електричні машини

EM i A ta EPT19sm

 

EM i A ta EPT20sm

 

EM i A ta EPT21sm

 

EM i A ta EPT22sm

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 5.14010201

 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки»

напрямок підготовки -  140102

 «Побутове обслуговування»;

освітнього рівня – молодший спеціаліст за спеціальністю 5.14010201;

кваліфікації – технік-електрик;

з предметної області діяльності – обслуговування та ремонт електропобутової техніки.

Фахівець підготовлений до роботи за Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 009-96 в галузях:

 Оптова і роздрібна торгівля.

 Торгівля транспортними засобами                                        

  Послуги з ремонту

 Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт              

 Ремонт електропобутових товарів                                         

 Ремонт інших електропобутових товарів                           

  Ремонт інших предметів особистого користування                      

 Обробна промисловість                                                

 Виробництво машин та устаткування                                              

 Виробництво насосів компресорів і гідравлічних систем           

  Ремонт (спеціалізований) насосів, компресорів                            

  Виробництво електричного та електронного устаткування        

 Виробництво двигунів, генераторів і трансформаторів              

 Ремонт (спеціалізований) двигунів, генераторів і трансформаторів електричного струму                                              

 Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу:

 Майстер з ремонту приладів і апаратів

 Директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми) без апарату управління

 Електромеханік

 Електромеханік дільниці

 Технік-технолог (електротехніка)

 Лаборант електромеханічних випробувань і вимірювань

 Технік-електромеханік

 Контролер складання електричних машин, апаратів і приладів

 Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання

 Випробувач електричних машин, апаратів, приладів

 Електрослюсар з ремонту електричних машин

 і може знайти посади: майстер цеху; технік-технолог; зав. майстернями; бригадир; технік технічного відділу

Електричні машини побутової техніки

EM i A ta EPT23sm

 

EM i A ta EPT24sm

 

EM i A ta EPT25sm

 

EM i A ta EPT26sm

 

  Електропобутова техніка, що вивчається

EM i A ta EPT27sm

 

EM i A ta EPT28sm

 

EM i A ta EPT29sm

 

EM i A ta EPT30l

 

 

You are here: Home Циклові ЕМ та побутове обслуговування