Спеціальність 5.05070201 «Виробництво електричних машин і апаратів»

Електричні машини (електричні генератори та електричні двигуни) та електричні апарати дуже поширені. Практично вся електроенергія виробляється на електростанціях синхронними електричними машинами – потужними турбогенераторами, які встановлюються на теплових і атомних електростанціях, та гідрогенераторами, які встановлюються на гідроелектростанціях.

vurobnuctvo em i a1

 vurobnuctvo em i a2 

Електричні двигуни різних типів є основним електромеханічним приводом різноманітних пристроїв та механізмів, транспортних засобів, побутової та офісної техніки, іграшок, металообробних верстатів, підйомних кранів, ліфтів, електронасосів, вентиляторів, електровозів, тролейбусів та трамваїв, холодильників, пральних машин, комп'ютерів, принтерів, ручного електроінструменту та інше. Є машини, на стільки маленькі,  що можна помістити в руці, а є машини, діаметр яких перевищує 20 метрів.            

vurobnuctvo em i a3

 vurobnuctvo em i a5

 

 vurobnuctvo em i a6

За зовнішньою суворістю та досконалістю електричних машин ховається складана внутрішня конструкція. Це не просто конструкція, а конструкція з дуже швидкісними елементами -  від одиниць до десятків тисяч обертів на хвилину.

Пристрої, які розподіляють електроенергію (розподільні пристрої високої та низької напруги), призначені для  комутації ланцюгів (вимикачі, кнопки, реле), здійснюють керування електричними машинами, обладнанням, побутовою технікою (магнітні пускачі, трансформатори, мікропроцесорні контролери, реле) а також захисту людини та електрообладнання від ураження  електричним струмом (пристрої захисного відключення, за побігачі) – електричні апарати.

vurobnuctvo em i a7

 vurobnuctvo em i a8

 vurobnuctvo em i a9

 vurobnuctvo em i a10

 vurobnuctvo em i a11

 

Немає жодної галузі промисловості, де би не застосовувалися електричні машини та апарати найрізноманітніших розмірів та потужності. Їх використовують також  у сільському господарстві, в енергетиці,  транспорті, у побутовій техніці та в інших галузях. Тобто не знайти підприємства, лабораторії навіть квартири, де б їх не було.

Взагалі електричні машини та апарати настільки різноманітні, що не знайдеться людини, яка б знала їх . Є електричні машини та апарати, які невеликі підприємства випускають тисячами, а є такі унікальні зразки, які проектуються та виготовляються роками. Перші можуть мати малу вартість, другі – мільйони євро або доларів. Все важко підрахувати, але сміливо можна говорити, що електричних машин та апаратів на земній кулі більше чим людей. Вони випускаються вже більше століття та будуть випускатися завжди. Якщо представити, що всі вони раптом зникнуть, то на Землі все, за виключенням живих істот, паровозів та вітряних млинів, замре; все зануриться в середньовікову темряву і тишу. Для сучасної цивілізованої людини це рівнозначно  нездоланній катастрофі. Що б цього не було  повинні працювати спеціалісти високої кваліфікації і тому ми пропонуємо Вам освоїти спеціальність

«Виробництво електричних машин і апаратів».

 

Галузь знань                                                 0507  Електротехніка та електромехніка

Напрям підготовки                                     050702  Електромеханіка

Освітньо-кваліфікаційний рівень           молодший спеціаліст

Кваліфікація                                                технік-електромеханік

Строк навчання                                          на базі 9 кл. – 3 роки 10 місяців,

                                                                         на базі 11 кл. – 2 роки 10 місяців

 

Кваліфікаційна характеристика випускника:

Фахівець з виробництва електричних і апаратів здатний виконувати роботи в бюро відділів головного технолога, головного конструктора, а також в проектних і науково-дослідних організаціях електро- та апаратобудівного профілю на первинних посадах електромеханіка та посадах, на які приймають фахівців із вищою освітою відповідно типових, галузевих та інших номенклатурних посад, а також робочі посади на місцях де використаються фахівці із середньою фаховою освітою згідно «Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робочих професій».

 

Посади на яких може працювати випускник:

Майстер ділянки, майстер із ремонту, майстер зміни, електрик ділянки, лаборант електромеханічних випробувань і вимірювань, технік з налагодження й випробувань, електромеханік засобів автоматики й приладів технологічного устаткування, електромонтажник – налагоджувальник.

 

Навчальний план включає цикл гуманітарної та соціально – економічної підготовки, цикл математичної та природнично - наукової підготовки, цикл професійної та практичної підготовки і включає такі предмети:

«Електричні машини», «Електричні апарати», «Промислова електроніка і мікроелектроніка», «Проектування електромеханічних виробів», «Технологія та устаткування виробництва», «Електричні вимірювання», «Основи автоматизації виробництва», «Технічне нормування» та ін..

 Випускники одержують кваліфікацію електромеханіка. Вони знають: етапи, методи, принципи; основи проектування електромеханічних виробів; основи автоматизації виробництва, принципи структурної і функціональної організації об’єктів і механізмів систем та устаткування; технічні умови, стандарти і нормативні документи з правил техніки безпеки та охорони праці.

Уміють конструювати електричні машини та апарати, розробляти технологічні процеси виготовлення деталей, вузлів та в цілому електричних машин та апаратів; володіють методами спостережень і контролю за виготовленням виробів галузі; застосувати на практиці знання щодо ресурсозберігаючих технологій, розуміючи соціальні і екологічні наслідки своєї професійної діяльності;використовувати нормативні та довідкові матеріали, стандартні методики при проектуванні, конструкторську і технологічну документацію, державні стандарти; прогнозувати, планувати й реалізувати запропоновані заходи; володіти базовими знаннями з економіки, організації та планування виробництва в галузі, з основ підприємництва і управлінської діяльності.

Практичне навчання студентів проходить на підприємствах:

ДП «Електроважмаш», ОАО«Укрелектромаш завод ХЕЛЗ»,  ОАО «Електромашина»,  завод «Укрелектроремонт», ДП «Завод «Радіореле», ПАТ «Турбоатом» та інших.

You are here: Home Спеціальності Виробництво ЕМ і А