Спеціальність 5.05050202
«Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів».

Галузь знань

Напрям підготовки

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Кваліфікація

Строк навчання

 

 

0505 Машинобудування та матеріалообробка.

050502 Інженерна механіка.

молодший спеціаліст.

електромеханік.

на базі 9 кл. - 3 роки 10 місяців;

на базі 11 кл. - 2 роки 10 місяців.

 

Кваліфікаційна характеристика випускника:

Фахівець із обслуговування верстатів із числовим програмним керуванням і робототехнічних комплексів здатний виконувати роботи в бюро відділів головного механіка, головного енергетика, а також в проектних і науково-дослідних організаціях машинобудівного профілю на первинних посадах електромеханіка та посадах, на які приймають фахівців із вищою освітою відповідно типових, галузевих та інших номенклатурних посад, а також робочі посади на місцях де використаються фахівці із середньою фаховою освітою згідно «Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робочих професій».

Посади на яких може працювати випускник:

Майстер ділянки, майстер із ремонту, майстер зміни, електрик ділянки, лаборант електромеханічних випробувань і вимірювань, технік з налагодження й випробувань, електромеханік засобів автоматики й приладів технологічного устаткування, електромонтажник-налагоджувальник.

 verstat z chpu1 verstat z chpu2
 verstat z chpu3  verstat z chpu4

Навчальний план включає цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки, цикл математичної та природничо-наукової підготовки, цикл професійної та практичної підготовки і включає такі предмети:

«Будова і обслуговування верстатів із програмним управлінням та робототехнічних комплексів», «Приводи верстатів із програмним управлінням та промислових роботів», «Будова й налагодження систем із програмним управлінням», «Основи дискретної автоматики, мікропроцесорної техніки та програмування», «Основи обробки матеріалів та інструмент», «Основи технології машинобудування» та інші.

Випускники одержують кваліфікацію електромеханіка. Вони знають: єдину систему управління верстатами, технічний процес ремонту обладнання, основне обладнання верстатів та їх структуру, технічні умови, стандарти і нормативні документи з правил безпеки та охорони праці.
     Уміють розробляти плани ремонту і налагодження верстатів, програми для автоматизованого обладнання, налагоджувати "електронний зв'язок" у автоматизованих системах управління верстатом, знаходити раціональний варіант налагодження обладнання, визначати економічну ефективність ремонту та заміни електронного обладнання.

verstat z chpu5

Практичне навчання студентів проходить на підприємствах: ПАТ «Турбоатом», ДП «Електроважмаш»,ПАТ «Харківський підшипниковий завод», ПАТ «Автрамат», з-д «Поршень», "Верстатобудівний завод" та інших. Після закінчення технікуму випускники розподіляються для роботи на провідних підприємствах м. Харкова.

You are here: Home Спеціальності Верстати з ЧПУ