МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Н А К А З

м. Харків

« 02 » вересня 2014 р. № 163-01

З особового складу Електромеханічному технікуму

 

2. ЗАТВЕРДИТИ педагогічну раду у технікуму в наступному складі:

Голова ради - Назаренко О. М.

Секретар - Данилишина В.І.

Члени педагогічної ради:

1. Асланян Л.Я.

 21. Колотухiн В.А.

 41. Семерня Т.С.

 2. Безгодкова Л.В.

 22. Коновалова К.О.

 42. Сергієнко О.О.

 3. Бєлікова О.В. 

 23. Коротка А.В.

 43. Сметанiн С.В.

 4. Битік А.Г. 

 24. Котляров О.С. 

 44. Солдатенко В.М.

 5. Величко І.П.

 25. Кохан С.В. 

 45. Тищенко І.В.

 6. Гадецька Т.П. 

 26. Кравець С.Г.

 46. Толстая А.В.

 7. Гадяцький Ю.І.

 27. Кришталь О.І.

 47. Цирдя В.Ф.

 8. Гайдар Т.С. 

 28. Кузьменко В.В.

 48. Червяк О.В.

 9. Дедіщева Н.О.

 29. Кузьменко М.Л.

 49. Черній А.О.

 10. Дейнеко Г.I.

 30. Куропатов Г.В.

 50. Чубаха Л.В.

 11. .Дмитрук І.І.

 31. Лєсканова І.Ф.

 51. Шабельник М.С.

 12. Дiдович Є.В.

 32. Лобунько Р.В.

 52. Шульга М.О.

 13. Зуєва I.В

 33. Мартинець Т.В.

 53. Якушева А.І.

 14. Йосипок О.Г.

 34. Медведєв Ю.О.

 54. Яценко П.М.

 15. Іванусь Г.І.

 35. Мішустін Б.В.

 55. Здорик Р.В.

 16. Ігнатенко О.Г.

 36. Овечкіна С.І.

 56. Юхно Н.Г.

 17. Казарова Р.А.

 37. Огризько З.А.

 57. Бойко Р.

 18. Калабухова В.А.

 38. Панова Л.А.

58. Михайлик С.

 19. Калабухова О.В.

 39. Писанко О.О.

 

 20. Кіктенко В.Є.

 40. Роменко В.В.

 

You are here: Home Про нас Публічна інформація Педагогічна рада